036/853-444 ss.stolac@tel.net.ba
Uspjeh učenika Srednje škole Stolac na kraju prvog obrazovnog razdoblja školske 2022./2023. godine
Na kraju prvog obrazovnog razdoblja 91% učenika Srednje škole Stolac uspješno je završilo razred s prosječnom ocjenom 3,86. Od 133 učenika 48 učenika je postiglo odličan uspjeh i uzorno vladanje te je Nastavničko vijeće donijelo odluku o pohvali učenika.