036/853-404 ss.stolac@tel.net.ba
Ugostiteljstvo i turizam

Zanimanje: kuhar

Trogodišnji obrazovni program kojim učenici stječu opće i stručno znanje iz područja ugostiteljstva.

Kuharski posao sastoji se u pripremanju svih vrsta toplih i hladnih jela. Kuharsko je zanimanje deficitarno pa se osposobljeni kuhari, osobito oni koji su završili trogodišnje školovanje, zapošljavaju vrlo lako. Velika je potražnja za kuharima u turistički razvijenim područjima i u turističkoj sezoni. Iskusni kuhari, koji uz to imaju položen i majstorski ispit, vrlo su traženi i u pravilu dobro plaćeni.

Nakon najmanje dvije godine radnog staža mogu polagati majstorski ispit. Školovanje mogu nastaviti u višim ugostiteljskim školama.

 

Naziv predmeta Broj sati tjedno po razredu
I. II. III.
Hrvatski jezik 3 3 3
Engleski jezik 2 2 2
Francuski jezik 2 2
Njemački jezik 2
Matematika 2 2 2
Povijest 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2
Vjeronauk 1 1 1
Biologija s higijenom 1 1 1
Poznavanje robe i prehrane 2 2 2
Politika i gospodarstvo, demokracija i ljudska prava 2
Računalstvo 1 2
Gospodarsko poslovanje 2
Kuharstvo 4 4 5
Slastičarstvo 1 1 2
Ugostiteljsko posluživanje 1
Praktična nastava kuharstva 7 7 7
Praktična nastava slastičarstva 3 3 3
Ukupno sati 34 33 35