036/853-444 ss.stolac@tel.net.ba
Ekonomska struka

Zanimanje: ekonomist

Školovanje traje četiri godine. Učenici se osposobljavaju za rad u raznim kompanijama, bankama, vladinim organizacijama, osiguravajućim društvima, investicijskim fondovima, a mogu osnovati i vlastito poduzeće.

Cilj nastavnog plana i programa je da učenici steknu sposobnosti vezane za ekonomiju, organizaciju i menadžment poduzeća, suvremenu poslovnu korespondenciju, poslovnu informatiku itd. Tijekom školovanja izučavaju se predmeti usko povezani sa ekonomskom strukom (računovodstvo, poduzetništvo, gospodarstvo, poslovne komunikacije,…), kao i predmeti koji daju opće obrazovanje.

Po završetku školovanja učenici se mogu dalje obrazovati i usavršavati studiranjem na visokoškolskim ustanovama, a oni koji ne žele studirati imaju stečeno zanimanje ekonomist s kojim se mogu zaposliti.

Naziv predmeta Broj sati tjedno po razredu
I. II. III. IV.
Hrvatski jezik 3 3 3 3
Strani jezik: Engleski jezik 3 3 3 3
Povijest 2 2
Geografija 2 2 2 2
Vjeronauk 1 1 1 1
Matematika 3 3 3 3
Energetika 1
Kemija 2
Biologija 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2
Tehnologija s ekologijom 2
Gospodarstvo 2 2 2
Poduzetništvo 2 2 2 2
Računovodstvo 3 4 4 4
Poslovne komunikacije 2
Dioničarsko gospodarstvo 3
Marketing 2
Novčarstvo 2
Informatika 2 2 2
Statistika 2
Gospodarsko pravo 3
Izborna nastava 2 2 2 2
Ukupno sati 31 31 31 31