036/853-404 ss.stolac@tel.net.ba
Opća gimnazija

Ako…
–  želiš široko obrazovanje i dobro temeljno znanje,
–  posjeduješ izuzetnu sklonost učenju i novim spoznajama,
–  želiš iskazati svoje vještine, sposobnosti i interese, strpljivost, marljivost, upornost, kreativnost,
… upiši opću gimnaziju.

Gimnazija je općeobrazovna srednja škola koja traje četiri godine. Učenici se obrazuju po planu i programu za opću gimnaziju koji obuhvaća sljedeća odgojno-obrazovna područja: jezično-komunikacijsko, prirodoslovno-matematičko, društveno-humanističko, informatičko i umjetničko. Ciljevi programa su: razviti kod učenika intelektualnu širinu, potrebu za novim spoznajama i djelovanjima, istraživačku radoznalost, osposobiti ih za razložno i stvaralačko mišljenje te samostalno učenje.
Gimnazija ne osposobljava učenika za neko posebno zanimanje već mu daje temeljna znanja iz prirodnih i društveno-humanističkih znanosti koja mu omogućavaju da nastavi školovanje kroz visokoškolsko obrazovanje.

Naziv predmeta Broj sati tjedno po razredu
I. II. III. IV.
Hrvatski jezik 4 4 4 4
I.Strani jezik – Engleski jezik 3 3 3 3
II.Strani jezik – Njemački jezik 2 2 2 2
Latinski jezik 2 2
Glazbena umjetnost 1 1 1 1
Likovna umjetnost 1 1 1 1
Psihologija 1 1
Logika 1
Filozofija 2
Sociologija 2
Geografija 2 2 2 2
Povijest 2 2 2 3
Vjeronauk / Etika 1 1 1 1
Matematika 4 4 3 3
Fizika 2 2 2 2
Kemija 2 2 2 2
Biologija 2 2 2 2
Tjelesna i zdravstvena  kultura 2 2 2 2
Politika i gospodarstvo 1
Informatika 2
Izborna nastava 2 2 2
Ukupno sati 32 33 33 33