036/853-444 ss.stolac@tel.net.ba
Djelatnici

Djelatnici Srednje škole Stolac u školskoj 2022./23. godini.

v.d. ravnatelja:

Mirjana Biletić

Školski pedagog:

Jelena Rajič

Tajnik:

Janja Gadžić

Administratvno-financijski djelatnik:

Ivana Raguž

Tehničko osoblje:

Damir Maslać, Mile Guto, Ivanka Vujnović, Nada Obradović, Katica Šutalo

Knjižničar:

Anđelka Raguž

PROFESORI:

RED. BR IME I PREZIME PREDMET
1. MELIHA KAPOR HRVATSKI JEZIK
2. ANĐELKA RAGUŽ HRVATSKI JEZIK
3. CVIJA DŽAKULA HRVATSKI JEZIK
4. MIRJANA BRKIĆ ENGLESKI JEZIK
5. IVONA RAGUŽ ENGLESKI JEZIK
6. ANITA JARAK ENGLESKI JEZIK | LOGIKA | FILOZOFIJA | SOCIOLOGIJA | POLITIKA, GOSPODARSTVO, DEMOKRACIJA I LJUDSKA PRAVA
7. MARIJANA PAVLOVIĆ LATINSKI JEZIK
8. VALENTINA TOMIĆ NJEMAČKI JEZIK
9. ANTONIJA NIKOLIĆ FRANCUSKI JEZIK
10. BOŽANA GALIĆ LIKOVNA UMJETNOST
11. LUCIJA HRSTIĆ GLAZBENA UMJETNOST
12. VEDRANA JURIĆ MATEMATIKA
13. TOMISLAV RADIĆ MATEMATIKA
14. BOJANA VUJNOVIĆ FIZIKA | MATEMATIKA
15. ŽELJKA MATIĆ ZEMLJOPIS
16. ANDRIJANA MARIJANOVIĆ POVIJEST | ZEMLJOPIS
17. BRANKA PULJIĆ POVIJEST
18. KRISTINA RASPUDIĆ KEMIJA
19. DAMIR JURICA BIOLOGIJA
20. IVANA PERUTINA PSIHOLOGIJA
21. NENAD KATIČIĆ TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA
22. BORIS KATIČIĆ TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA
23. MIRJANA PERIĆ VJERONAUK
24. DARKO JARAK INFORMATIKA | RAČUNALSTVO
25. GORDANA MARKOVIĆ EKONOMSKA SKUPINA PREDMETA
26. MLADENKA RAGUŽ EKONOMSKA SKUPINA PREDMETA
27. DANIJELA LOPIN EKONOMSKA SKUPINA PREDMETA
28. MARIJA BRADARIĆ STROJARSKA SKUPINA PREDMETA
29. ZORAN BRADARIĆ STROJARSKA SKUPINA PREDMETA
30. MARIO MARIJANOVIĆ STROJARSKA SKUPINA PREDMETA
31. VIDE PAPAC STROJARSKA SKUPINA PREDMETA
32. ANDREA PERIĆ KUHARSTVO | SLASTIČARSTVO | PRAKTIČNA NASTAVA