036/853-444 ss.stolac@tel.net.ba
U suradnji sa udrugom građana “Inicijativa” krenula realizacija projekta “3D printer – stvori sve što želiš”

Krajem 2016. godine udruga građana „Inicijativa“ Stolac, u suradnji sa našom školom i Osnovnom školom Crnići krenula je u realizaciju projekta „3D printer – stvori sve što želiš“. Novčana sredstva osigurana su preko natječaja za dodjelu sredstava dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću u 2016. godini, Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, u programu promoviranja tehničke kulture. Projekt je namijenjen učenicima i nastavnicima osnovnih i srednjih škola u Stocu za usvajanje novih inovativnih načina stjecanja znanja i kompetencija na području primjene 3D tehnologije, ICT tehnologije, tehničke kulture i robotike.

Osuvremenjujući osnovnoškolski i srednjoškolski kurikulum te su tehnologije doprinijele podizanju razine informatičkih i digitalnih kompetencija učenika. Jedan od najvećih tehnoloških trendova današnjice svakako je prisutnost 3D tehnologije tiska. 3D tisak koristi se u svim granama ljudskog djelovanja, od arhitekture, preko medicine do obrazovanja. Uz računala, tablete i pametne ploče, i 3D printeri polako ulaze u prostor učionice.

U sklopu ovoga projekta nabavljena su dva 3D printera Prusa i3 MK2 sa pratećom opremom, koji je proglašen za najbolji 3D printer u 2016. godini u izboru poznatog časopisa Make:. Printeri se koriste za  održavanje radionica u Osnovnoj školi Crnići i Srednjoj školi Stolac, a sve u cilju educiranja određenog broja mladih ljudi za rad na 3D pinteru, što podrazumijeva izradu modela za ispis i praktičnu primjenu stečenih znanja u svakodnevnom životu.

Krajem 2016. godine održano je nekoliko radionica za učenike koje su vodili profesori informatike Darko Jarak i Nikola Perić. U radionice je bilo uključeno  stotinjak učenika  naše škole i Osnovne škole Crnići, gdje su učenicima predstavljene mogućnosti i prednosti korištenja 3D tehnologije. Radionice će se nastaviti i u 2017. godini, a 3D printeri biti će dostupni i ostalim nastavnicima i profesorima spomenutih škola za održavanje redovite i izborne nastave te izradu didaktičkih materijala (modeli molekula za kemiju, različiti modeli za tehničku kulturu itd.). Također 3D printeri će se koristiti za promociju škola, te će se u skladu s mogućnostima prezentacije 3D printera održati i u drugim školama i ustanovama koje budu zainteresirane.

Također za određeni broj naših učenika organiziran je posjet tehnološkom parku Intera u Mostaru kao i Fakultetu strojarstva i računarstva u Mostaru. Tu su se učenici mogli upoznati sa drugim modelima 3D printera, drugim tehnologijama ispisa ali isto tako i sa tehnološkim trendovima današnjice, što će nadamo se doprinijeti većem zanimanju učenika za informacijske i komunikacijske tehnologije te će potaknuti učenike da za svoj studij odaberu neki od tehničkih fakulteta, što je ujedno i jedan od ciljeva ovoga projekta.

Radionica u našoj školi

{slike}3d_srednja{/slike}

Posjet Intera tehnološkom parku u Mostaru

{slike}3d_intera{/slike}

Posjet Fakultetu strojarstva i računarstva u Mostaru

{slike}3d_fsr{/slike}