036/853-444 ss.stolac@tel.net.ba
Struke i zanimanja koje nudi Srednja škola Stolac

Srednja škola Stolac nudi tri četverogodišnja i jedan trogodišnji smjer, i to iz četiri obrazovna sektora. Zanimanja koja nudimo našim budućim učenicima su: opća gimnazija, ekonomist, računalni tehničar i kuhar.

 Gimnazija

 

Gimnazija je općeobrazovna srednja škola koja traje četiri godine. Učenici se obrazuju po planu i programu za opću gimnaziju koji obuhvaća sljedeća odgojno-obrazovna područja: jezično-komunikacijsko, prirodoslovno-matematičko, društveno-humanističko, informatičko i umjetničko. Ciljevi programa su: razviti kod učenika intelektualnu širinu, potrebu za novim spoznajama i djelovanjima, istraživačku radoznalost, osposobiti ih za razložno i stvaralačko mišljenje te samostalno učenje.

Gimnazija ne osposobljava učenika za neko posebno zanimanje već mu daje temeljna znanja iz prirodnih i društveno-humanističkih znanosti koja mu omogućavaju da nastavi školovanje kroz visokoškolsko obrazovanje.

 

Naziv predmeta

Broj sati tjedno po razredu

I.

II.

III.

IV.

Hrvatski jezik

4

4

4

4

I.Strani jezik – Engleski jezik

3

3

3

3

II.Strani jezik – Njemački jezik

2

2

2

2

Latinski jezik

2

2

Glazbena umjetnost

1

1

1

1

Likovna umjetnost

1

1

1

1

Psihologija

1

1

Logika

1

Filozofija

2

Sociologija

2

Geografija

2

2

2

2

Povijest

2

2

2

3

Vjeronauk

1

1

1

1

Matematika

4

4

3

3

Fizika

2

2

2

2

Kemija

2

2

2

2

Biologija

2

2

2

2

Tjelesna i zdravstvena  kultura

2

2

2

2

Politika i gospodarstvo

1

Informatika

2

Izborna nastava

2

2

2

Ukupno sati

32

33

33

33

 

 Ekonomija „A

 

 Zanimanje: ekonomist

 

Školovanje traje četiri godine. Učenici se osposobljavaju za rad u raznim kompanijama, bankama, vladinim organizacijama, osiguravajućim društvima, investicijskim fondovima, a mogu osnovati i vlastito poduzeće.

            Cilj nastavnog plana i programa je da učenici steknu sposobnosti vezane za ekonomiju, organizaciju i menadžment poduzeća, suvremenu poslovnu korespondenciju, poslovnu informatiku itd. Tijekom školovanja izučavaju se predmeti usko povezani sa ekonomskom strukom (računovodstvo, poduzetništvo, gospodarstvo, poslovne komunikacije,…), kao i predmeti koji daju opće obrazovanje.

            Po završetku školovanja učenici se mogu dalje obrazovati i usavršavati studiranjem na visokoškolskim ustanovama, a oni koji ne žele studirati imaju stečeno zanimanje ekonomist s kojim se mogu zaposliti.

 
 

Naziv predmeta

Broj sati tjedno po razredu

I.

II.

III.

IV.

Hrvatski jezik

3

3

3

3

Strani jezik: Engleski jezik

3

3

3

3

Povijest

2

2

Geografija

2

2

2

2

Vjeronauk

1

1

1

1

Matematika

3

3

3

3

Energetika

1

Kemija

2

Biologija

2

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

2

2

2

Tehnologija s ekologijom

2

Gospodarstvo

2

2

2

Poduzetništvo

2

2

2

2

Računovodstvo

3

4

4

4

Poslovne komunikacije

2

Dioničarsko gospodarstvo

3

Marketing

2

Novčarstvo

2

Informatika

2

2

2

Statistika

2

Gospodarsko pravo

3

Izborna nastava

2

2

2

2

Ukupno sati

31

31

31

31

 

§  Strojarstvo „A“

 

Zanimanje: računalni tehničar u strojarstvu

 

Četverogodišnji obrazovni program kojim učenici stječu opće i stručno znanje iz područja strojarstva i računalstva, koje im otvara široke mogućnosti zapošljavanja ili nastavak školovanja na visokom školama i fakultetima. Računalni tehničar za strojarstvo stječe znanja i vještine iz raznih područja strojarstva: tehnoloških procesa, strojarske energetike, konstruiranja i dizajniranja strojnih elemenata i sklopova kao i tehnologije obrade materijala. Učenici se osposobljavaju za samostalno crtanje i konstruiranje koristeći razne softverske alate koji se susreću i u proizvodnim uvjetima. Učenici stječu kompetencije kojima mogu konkurirati na tržištu rada te temeljna znanja za nastavak studiranja na tehničkim fakultetima.

 

Naziv predmeta

Broj sati tjedno po razredu

I.

II.

III.

IV.

Hrvatski jezik

3

3

3

3

Engleski jezik

2

2

2

2

Matematika

4

4

3

3

Povijest

2

2

Zemljopis

2

1

Politika i gospodarstvo

2

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

2

2

2

Vjeronauk

1

1

1

1

Kemija

3

Biologija

1

Fizika

2

2

2

Tehnička mehanika

2

2

2

Tehnički materijali

2

1

Nacrtna geometrija i tehničko crtanje

2

2

Elementi strojeva

3

Tehnologija obrade i sastavljanja

2

2

Praktikum tehnologije obrade i sastavljana

3

Računalstvo

2

2

Crtanje pomoću računala – praktikum

2

         

Termodinamika

2

Hidraulika i pneumatika s praktikumom

         

2

Računalom podržane konstrukcije i praktikum

         

3

3

Računalom upravljani numerički strojevi i programiranje

         

3

2

Automatska regulacija i praktikum

         

2

Elektrotehnika

         

3

Hidraulički i pneumatski strojevi i uređaji

         

2

Toplinski strojevi i uređaji

         

2

Alati i naprave

         

2

Praktikum konstruiranja alata i naprava

         

2

Praktikum programiranja i numeričkih upravljanih alatnih strojeva

         

2

Mjerenja i kontrola

         

2

Vođenje proizvodnih procesa računalom

         

2

Ukupno sati

32

32

32

32

 

Ugostiteljstvo i turizam „C“

 

Zanimanje: kuhar

 

Trogodišnji obrazovni program kojim učenici stječu opće i stručno znanje iz područja ugostiteljstva.

Kuharski posao sastoji se u pripremanju svih vrsta toplih i hladnih jela. Kuharsko je zanimanje deficitarno pa se osposobljeni kuhari, osobito oni koji su završili trogodišnje školovanje, zapošljavaju vrlo lako. Velika je potražnja za kuharima u turistički razvijenim područjima i u turističkoj sezoni. Iskusni kuhari, koji uz to imaju položen i majstorski ispit, vrlo su traženi i u pravilu dobro plaćeni.

Nakon najmanje dvije godine radnog staža mogu polagati majstorski ispit. Školovanje mogu nastaviti u višim ugostiteljskim školama.

 

Naziv predmeta

Broj sati tjedno po razredu

I.

II.

III.

Hrvatski jezik

3

3

3

Engleski jezik

2

2

2

Francuski jezik

2

2

Njemački jezik

2

Matematika

2

2

2

Povijest

2

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

2

2

Vjeronauk

1

1

1

Biologija s higijenom

1

1

1

Poznavanje robe i prehrane

2

2

2

Politika i gospodarstvo, demokracija i ljudska prava

2

Računalstvo

1

2

Gospodarsko poslovanje

2

Kuharstvo

4

4

5

Slastičarstvo

1

1

2

Ugostiteljsko posluživanje

1

Praktična nastava kuharstva

7

7

7

Praktična nastava slastičarstva

3

3

3

Ukupno sati

34

33

35