036/853-444 ss.stolac@tel.net.ba
Održana konferencija povodom svečanog otvaranja parka za mlade u sklopu projekta “Zeleni koraci”

Danas je održana konferencija povodom svečanog otvaranja parka za mlade, što je rezultat predanog rada i zalaganja mladih. Učenička udruga Srednje škole Stolac odigrala je ključnu ulogu u ostvarenju ovog projekta, a neizostavan doprinos pružili su učenici: David Matić, Juraj Previšić, Tea Šutalo, Emina Sidran i Katarina Bošković.

Konferenciju je započela Maja Lopin, koja je predstavila projekt “Zeleni koraci” i srdačno pozdravila sve prisutne goste. Nakon toga, Aleksandra Đorem i Irma Rešidović iz Vijeća Mladih FBiH podijelile su svoje iskustvo i rad Vijeća, ističući važnost aktivizma mladih.

Projekt “Zeleni koraci” realiziran je uz potporu Vijeća Mladih i Grada Stoca te je obuhvatio aktivnosti usmjerene prema društvenoj odgovornosti, volonterskom radu i razvoju zajednice.

Ovim događajem je naglašena važnost zajedništva i angažmana u stvaranju boljeg okruženja za mlade. Projekt “Zeleni koraci” ostaje primjer kako inicijativa i naporan rad mogu rezultirati konkretnim promjenama koje doprinose rastu i razvoju lokalne zajednice.