036/853-444 ss.stolac@tel.net.ba
Naši učenici zasadili 40 sadnica na Radimlji
Kao praktični dio NMIO aktivnosti, naši učenici realizirali su projekt GREENecropolis. Ideja ovog projekta obnova je zelenog raslinja, sadnja drvoreda i raznog bilja na nekropoli stećaka Radimlja u Stocu. Realizacijom ovoga projekta naša škola kroz “Učeničku udrugu Srednje škole Stolac”, u suradnji sa NDC Mostar i JU Radimlja, i uz pomoć Komunalnog poduzeća Stolac, pomaže očuvanju i uljepšavanju kulturnog spomenika koji je jedan od najprepoznatljivijih simbola Stoca.

Kroz projekt je odrađeno strojno uređenje površine od stotinjak metara četvornih, koje je obavilo Komunalno poduzeće Stolac te su učenici Srednje škole Stolac zasadili četrdeset sadnica zimzelenog ukrasnog drveća i drugog ukrasnog bilja.

Nadamo se kako će ovaj zajednički napor u očuvanju naših kulturnih spomenika i našeg okoliša potaknuti i druge kako bi sadnicama nastavili sa ozelenjivanjem nekropole stećaka Radimlja. Ukrasni perivoj nema samo estetsku funkciju, već i funkciju obrane protiv snažnih vjetrova.