036/853-404 ss.stolac@tel.net.ba
Naše učenice sudjelovale na Youth Connect kampu na Boračkom jezeru

U razdoblju od 16.9. do 18.9. učenice naše škole Tea Šutalo, Lucija Pavlović i Katarina Bošković u pratnji prof. Branke Puljić su sudjelovale u petodnevnom kampu pod nazivom „Youth Connect“, na Boračkom jezeru. Kamp je bio u organizaciji Nansen dijalog centra Mostar, a pod pokroviteljstvom ambasade SAD-a.

Na obuci je sudjelovalo oko pedesetak mladih iz susjednih gradova i općina, a cilj je bio razvijanje modernih vještina medijske pismenosti. Za ovih pet dana sudjelovali su na mnogim predavanjima  i radionicama kao što su : Komunikacija i mirno rješavanje konflikata, Mediji i različitosti, Medijska moć mladih, Verifikacija informacija na internetu, Influenseri od kojih možemo učiti i sl. Predavači su bili poznati novinari i glumci : Aleksandar Trifunović, Nikola Vučić, Feđa Štukan, Anida Sokol i dr.

Kroz radionice i predavanja sudionici su mogli naučiti kako prepoznati prave vijesti od „fake“ vijesti, što svaki pravi medij mora imati kako bi se bavio kvalitetnim i pravim novinarstvom, kako mediji mogu utjecati na oblikovanje mišljenja i sl.

Osim stjecanja novih znanja i vještina naši učenici su imali priliku družiti se sa drugim učenicima, sklapati nova prijateljstva ali prije svega dobro se zabaviti uz logorsku vatru, kviz, filmsku večer i rafting na rijeci Neretvi.