036/853-444 ss.stolac@tel.net.ba
Kroz društvenu igru Vjećko naši učenici učili o Zakonu o mladima

Vijeće mladih FBiH je krovna organizacija za mlade u Federaciji Bosne i Hercegovine. Jedan od važnijih dijelova rada VMFBiH je informiranje mladih o pravima i obavezama, a iz toga je proizašla i društvena igra pod nazivom Vijećko na interaktivan način uči mlade o Zakonu o mladima.

Prošli smo kroz nezaboravnu večer istražujući Zakone o mladima na interaktivan način. Uspjeli smo upoznati svoja prava i istovremeno se divno zabaviti družeći se s mladima iz naše zajednice.

Zahvaljujemo svima koji su se pridružili i doprinijeli stvaranju ove jedinstvene prilike za učenje i zajedništvo!