036/853-444 ss.stolac@tel.net.ba
Dan broja Pi

14. ožujka se obilježava svjetski dan broja Pi. U nekim zemljama se prvo piše mjesec, a zatim dan pa je danas tako 3/14. Broj Pi, Arhimedova konstanta ili Ludolfov broj definira se kao odnos opsega i promjera kruga.

Na dan broja Pi 1879. Godine u njemačkom gradu Ulmu rođen je Albert Einstein, jedan od najvećih fizičara svih vremena.

Pi je iracionalan broj i nemoguće ga je prikazati kao razlomak. Da bismo izrecitirali 6.4 milijardi decimala broja Pi trebalo bi nam 133 godine recitiranja bez pauze. Trenutno poznati broj decimala je 13 trilijuna, ali se taj broj svakodnevno mijenja.

Lu Chao je ušao u Guinessovu knjigu rekorda s najviše zapamćenih i izrecitiranih znamenki. Zapamtio je 67,890 znamenki i trebala su mi 24 sata i 4 minute kako bi ih izrecitirao.

Neki ljudi vjeruju kako Pi sadržava odgovore na pitanja o beskonačnosti svemira.

Ovaj divan projekt je organiziran sa trećim razredima naše škole, profesoricama i ravnateljicom!