036/853-444 ss.stolac@tel.net.ba

Sekcije

Novinarska sekcija Novinarska sekcija namijenjena je svim učenicima naše škole koji žele prezentirati svoje literarne i likovne radove. Novinarska sekcija razvija okretnost u razgovoru i pismenom izražavanju te omogućuje učenicima razvijanje njihovih kreativnih...

Ekonomska struka

Zanimanje: ekonomist Školovanje traje četiri godine. Učenici se osposobljavaju za rad u raznim kompanijama, bankama, vladinim organizacijama, osiguravajućim društvima, investicijskim fondovima, a mogu osnovati i vlastito poduzeće. Cilj nastavnog plana i programa je da...