036/853-404 ss.stolac@tel.net.ba
Realiziran projekt modernizacije kabinteta fizike i geografije

Učenička udruga Srednje škole Stolac je u suradnji s Središnjim državnim uredom za Hrvate izvan Republike Hrvatske ovih dana realizirala projekt modernizacije kabineta geografije i fizike u Srednjoj školi Stolac. Kabineti su opremljeni novom opremom, koja će pomoći našim učenicima, sadašnjim i budućim, da na što kvalitetniji i pristupačniji način usvoje gradivo iz spomenutih predmeta.

Najbitnija stavka projekta je nabava licencirane platforme MozaBook, koja na moderan i inovativan način omogućuje obradu gradiva.

Mozabook je jedno od najambicioznijih komercijalnih digitalnih rješenja u svijetu s više od jednog desetljeća u razvoju. Izdavačka kuća ALFA prvi je veliki nakladnik u BiH koji će na toj digitalnoj platformi izdavati digitalne udžbenike i obrazovne sadržaje.

Mozabook će obrazovanje obogatiti ilustracijskim, animacijskim i prezentacijskim rješenjima. Zanimljivi interaktivni sadržaji, uređene aplikacije i igre za razvoj vještina, ilustriranje i eksperimentiranje pomažu učenicima lakše savladati nastavno gradivo.

Osim navedene platforme dio novca uložen je za modernizaciju kabineta kupnjom projektora, laptopa i ostalih tehničkih pomagala, što će kvalitetu nastave učiniti još boljom.

Učenicima se prvi put pruža mogućnost u sklopu školskog obrazovanja steći znanje na načine koje do sada nisu imali priliku imati – vizualizacijom, simulacijom i interakcijom.

Profesori geografije i fizike sada posjeduju alate koji će im pomoći da svoje umijeće prenošenja znanja upotrijebe lakše i učinkovitije nego ikad prije.

Učenička udruga Srednje škole Stolac zahvaljuje Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske na potpori i vrijednoj donaciji.