036/853-404 ss.stolac@tel.net.ba
Naša škola jedna od 213 škola u BiH u kojima se provodi PISA testiranje 2018

Međunarodna procjena učeničkih postignuća, PISA 2018, koja se po prvi puta provodi u našoj državi započela je 4. travnja 2018. godine. PISA je svjetski projekt u kojem se testiraju učenici u dobi od 15 godina. Istraživanje provodi Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH, a u njemu će sudjelovati oko 7.000 učenika. Ukupni uzorak čini 236 škola u BiH, dok će testiranje biti obavljeno u njih 213. Jedna od 213 škola u kojima se provodi testiranje je i naša škola, a testirati će se 46 slučajno odabranih učenika. Testiranje u našoj školi će se provoditi u srijedu 11.04.2018. godine.

Inače, PISA (Programme for International Student Assessment) predstavlja najveće međunarodno ispitivanje učeničkih postignuća iz područja čitalačke i matematičke pismenosti te pismenosti iz prirodnih znanosti.

PISA test nije klasično ispitivanje naučenog gradiva već je to ispitivanje o tome jesu li učenici stekli vještine i sposobnosti za aktivno sudjelovanje u današnjem društvu. Time ćemo konačno dobiti odgovor, kakav nam je obrazovni sustav i koliko su znanja stečena u bh. školama primjenjiva u svakodnevnom životu.

Od vremena kada je OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development) pokrenuo PISA program, s ciljem razvoja pouzdanog i relevantnog indikatora učeničkih postignuća, do danas, PISA studiji pridružilo se 80 država svijeta. PISA istraživanja provodi se u trogodišnjim ciklusima, a cilj mu je pomoći zemljama sudionicama kod donošenja strateških odluka iz oblasti obrazovanja na temelju empirijskih, statističkih podataka o postignućima učenika.

Drugim riječima, PISA ukazuje na slabosti u obrazovnim sustavima te naznačuje u kom pravcu trebamo djelovati kako bi se te slabosti otklonile, a obrazovanje jedne države unaprijedilo. Naime, PISA rezultati ne utječu na ocjenjivanje učenika i nastavnika, nego ukazuju na stanje u obrazovnim sustavima i politiku obrazovanja. Rezultati učenika i škola ne procjenjuju se pojedinačno, već se prikazuju kao cjelokupna postignuća učenika na razini zemlje.

PISA testiranje ukupno traje otprilike četiri sata zajedno s pauzama. Učenici koji su slučajno odabrani u uzorak prvo rješavaju dvosatni test, nakon čega popunjavaju kontekstualne upitnike. Uz to, roditelji učenika ispunjavaju upitnik za roditelje, a ravnatelji škola upitnik za školu.