Srednja škola Stolac

Dobro došli na službene stranice Srednje škole Stolac, gdje možete dobiti sve informacije o školi te pratiti sve najnovije vijesti vezane za događanja u školi!

VIše informacija

Opća gimnazija

Opća gimnazija je četverogodišnja općeobrazovna škola. Gimnazija osposobljava učenike za logičko i stvaralačko mišljenje i samostalno učenje, što ti je korisno ako planiraš nastaviti školovanje poslije srednje škole, jer nakon položene mature gimnazijalci imaju mogućnosti upisa u sve više i tehničke škole, na sve visoke škole i fakultete.

VIše informacija

Strojarska struka

Računalni tehničar za strojarstvo stječe znanja i vještine iz raznih područja strojarstva: tehnoloških procesa, strojarske energetike, konstruiranja i dizajniranja strojnih elemenata i sklopova kao i tehnologije obrade materijala.

VIše informacija

Ekonomska struka

Ekonomska škola u Stocu nudi kvalitetan i kreativan način stjecanja općeg i stručnog znanja kroz četverogodišnje obrazovanje. Stjecanjem zvanja "ekonomist," moguće je nastaviti obrazovanje na studiju ekonomije te ostalim višim i visokim školama.

VIše informacija

Ugostiteljstvo i turizam

Zanimanja konobar i kuhar su trogodišnja i obrazuju učenike za rad u ugostiteljstvu na tim poslovima. Ta zanimanja sve su atraktivnija razvojem turizma i ugostiteljske djelatnosti.

Više informacija...

Struke i zanimanja koje nudi Srednja škola Stolac

Srednja škola Stolac nudi tri četverogodišnja i jedan trogodišnji smjer, i to iz četiri obrazovna sektora. Zanimanja koja nudimo našim budućim učenicima su: opća gimnazija, ekonomist, računalni tehničar i kuhar.

 Gimnazija

 

Gimnazija je općeobrazovna srednja škola koja traje četiri godine. Učenici se obrazuju po planu i programu za opću gimnaziju koji obuhvaća sljedeća odgojno-obrazovna područja: jezično-komunikacijsko, prirodoslovno-matematičko, društveno-humanističko, informatičko i umjetničko. Ciljevi programa su: razviti kod učenika intelektualnu širinu, potrebu za novim spoznajama i djelovanjima, istraživačku radoznalost, osposobiti ih za razložno i stvaralačko mišljenje te samostalno učenje.

Gimnazija ne osposobljava učenika za neko posebno zanimanje već mu daje temeljna znanja iz prirodnih i društveno-humanističkih znanosti koja mu omogućavaju da nastavi školovanje kroz visokoškolsko obrazovanje.

 

Naziv predmeta

Broj sati tjedno po razredu

I.

II.

III.

IV.

Hrvatski jezik

4

4

4

4

I.Strani jezik - Engleski jezik

3

3

3

3

II.Strani jezik - Njemački jezik

2

2

2

2

Latinski jezik

2

2

-

-

Glazbena umjetnost

1

1

1

1

Likovna umjetnost

1

1

1

1

Psihologija

-

1

1

-

Logika

-

-

1

-

Filozofija

-

-

-

2

Sociologija

-

-

2

-

Geografija

2

2

2

2

Povijest

2

2

2

3

Vjeronauk

1

1

1

1

Matematika

4

4

3

3

Fizika

2

2

2

2

Kemija

2

2

2

2

Biologija

2

2

2

2

Tjelesna i zdravstvena  kultura

2

2

2

2

Politika i gospodarstvo

-

-

-

1

Informatika

2

-

-

-

Izborna nastava

-

2

2

2

Ukupno sati

32

33

33

33

 

 Ekonomija „A

 

 Zanimanje: ekonomist

 

Školovanje traje četiri godine. Učenici se osposobljavaju za rad u raznim kompanijama, bankama, vladinim organizacijama, osiguravajućim društvima, investicijskim fondovima, a mogu osnovati i vlastito poduzeće.

            Cilj nastavnog plana i programa je da učenici steknu sposobnosti vezane za ekonomiju, organizaciju i menadžment poduzeća, suvremenu poslovnu korespondenciju, poslovnu informatiku itd. Tijekom školovanja izučavaju se predmeti usko povezani sa ekonomskom strukom (računovodstvo, poduzetništvo, gospodarstvo, poslovne komunikacije,…), kao i predmeti koji daju opće obrazovanje.

            Po završetku školovanja učenici se mogu dalje obrazovati i usavršavati studiranjem na visokoškolskim ustanovama, a oni koji ne žele studirati imaju stečeno zanimanje ekonomist s kojim se mogu zaposliti.

 
 

Naziv predmeta

Broj sati tjedno po razredu

I.

II.

III.

IV.

Hrvatski jezik

3

3

3

3

Strani jezik: Engleski jezik

3

3

3

3

Povijest

2

2

-

-

Geografija

2

2

2

2

Vjeronauk

1

1

1

1

Matematika

3

3

3

3

Energetika

-

1

-

-

Kemija

2

-

-

-

Biologija

2

-

-

-

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

2

2

2

Tehnologija s ekologijom

-

-

2

-

Gospodarstvo

-

2

2

2

Poduzetništvo

2

2

2

2

Računovodstvo

3

4

4

4

Poslovne komunikacije

2

-

-

-

Dioničarsko gospodarstvo

-

-

3

-

Marketing

-

-

-

2

Novčarstvo

-

2

-

-

Informatika

2

2

2

-

Statistika

-

-

-

2

Gospodarsko pravo

-

-

-

3

Izborna nastava

2

2

2

2

Ukupno sati

31

31

31

31

 

§  Strojarstvo „A“

 

Zanimanje: računalni tehničar u strojarstvu

 

Četverogodišnji obrazovni program kojim učenici stječu opće i stručno znanje iz područja strojarstva i računalstva, koje im otvara široke mogućnosti zapošljavanja ili nastavak školovanja na visokom školama i fakultetima. Računalni tehničar za strojarstvo stječe znanja i vještine iz raznih područja strojarstva: tehnoloških procesa, strojarske energetike, konstruiranja i dizajniranja strojnih elemenata i sklopova kao i tehnologije obrade materijala. Učenici se osposobljavaju za samostalno crtanje i konstruiranje koristeći razne softverske alate koji se susreću i u proizvodnim uvjetima. Učenici stječu kompetencije kojima mogu konkurirati na tržištu rada te temeljna znanja za nastavak studiranja na tehničkim fakultetima.

 

Naziv predmeta

Broj sati tjedno po razredu

I.

II.

III.

IV.

Hrvatski jezik

3

3

3

3

Engleski jezik

2

2

2

2

Matematika

4

4

3

3

Povijest

2

2

-

-

Zemljopis

2

1

-

-

Politika i gospodarstvo

-

-

-

2

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

2

2

2

Vjeronauk

1

1

1

1

Kemija

3

-

-

-

Biologija

1

-

-

-

Fizika

2

2

2

-

Tehnička mehanika

2

2

2

-

Tehnički materijali

2

1

-

-

Nacrtna geometrija i tehničko crtanje

2

2

-

-

Elementi strojeva

-

3

-

-

Tehnologija obrade i sastavljanja

2

2

-

-

Praktikum tehnologije obrade i sastavljana

-

3

-

-

Računalstvo

2

2

-

-

Crtanje pomoću računala - praktikum

-

-

2

-         

Termodinamika

-

-

2

-

Hidraulika i pneumatika s praktikumom

-         

-

2

-

Računalom podržane konstrukcije i praktikum

-         

-

3

3

Računalom upravljani numerički strojevi i programiranje

-         

-

3

2

Automatska regulacija i praktikum

-         

-

2

-

Elektrotehnika

-         

-

3

-

Hidraulički i pneumatski strojevi i uređaji

-         

-

-

2

Toplinski strojevi i uređaji

-         

-

-

2

Alati i naprave

-         

-

-

2

Praktikum konstruiranja alata i naprava

-         

-

-

2

Praktikum programiranja i numeričkih upravljanih alatnih strojeva

-         

-

-

2

Mjerenja i kontrola

-         

-

-

2

Vođenje proizvodnih procesa računalom

-         

-

-

2

Ukupno sati

32

32

32

32

 

Ugostiteljstvo i turizam „C“

 

Zanimanje: kuhar

 

Trogodišnji obrazovni program kojim učenici stječu opće i stručno znanje iz područja ugostiteljstva.

Kuharski posao sastoji se u pripremanju svih vrsta toplih i hladnih jela. Kuharsko je zanimanje deficitarno pa se osposobljeni kuhari, osobito oni koji su završili trogodišnje školovanje, zapošljavaju vrlo lako. Velika je potražnja za kuharima u turistički razvijenim područjima i u turističkoj sezoni. Iskusni kuhari, koji uz to imaju položen i majstorski ispit, vrlo su traženi i u pravilu dobro plaćeni.

Nakon najmanje dvije godine radnog staža mogu polagati majstorski ispit. Školovanje mogu nastaviti u višim ugostiteljskim školama.

 

Naziv predmeta

Broj sati tjedno po razredu

I.

II.

III.

Hrvatski jezik

3

3

3

Engleski jezik

2

2

2

Francuski jezik

2

2

-

Njemački jezik

-

-

2

Matematika

2

2

2

Povijest

2

-

-

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

2

2

Vjeronauk

1

1

1

Biologija s higijenom

1

1

1

Poznavanje robe i prehrane

2

2

2

Politika i gospodarstvo, demokracija i ljudska prava

-

2

-

Računalstvo

-

1

2

Gospodarsko poslovanje

2

-

-

Kuharstvo

4

4

5

Slastičarstvo

1

1

2

Ugostiteljsko posluživanje

-

-

1

Praktična nastava kuharstva

7

7

7

Praktična nastava slastičarstva

3

3

3

Ukupno sati

34

33

35

 

 

 

Lokacija škole


Prikaži Srednja škola Stolac na većoj karti

Slike škole

IMG_1053.JPG IMG_0976.JPG IMG_1039.JPG IMG_1068.JPG IMG_1054.JPG IMG_1055.JPG IMG_1076.JPG IMG_1022.JPG IMG_1031.JPG IMG_1023.JPG IMG_1069.JPG IMG_1035.JPG IMG_1041.JPG IMG_1046.JPG IMG_1050.JPG IMG_1027.JPG IMG_1059.JPG IMG_1049.JPG IMG_1064.JPG IMG_1051.JPG IMG_1060.JPG IMG_1034.JPG IMG_1025.JPG IMG_1080.JPG IMG_1030.JPG IMG_1043.JPG dvorana.JPG IMG_1062.JPG maskare_2018.jpg IMG_1038.JPG IMG_1078.JPG IMG_0994.JPG IMG_1082.JPG IMG_0983.JPG IMG_1003.JPG IMG_1028.JPG IMG_1024.JPG IMG_1006.JPG IMG_1061.JPG IMG_1032.JPG IMG_1048.JPG IMG_1066.JPG

Facebook stranica

Kontakt info

Srednja škola Stolac

Ulica kneza Domagoja bb 88360 Stolac BiH

Tel:  +387 36 853 - 404
Fax: +387 36 853 - 404

e-mail: ss.stolac@tel.net.ba

Pretraživanje